Odsłony, czyli rozmowy z córką, Hanna Hamer & Magdalena Hamer

Impuls, 2011

Liczba stron: 193

Nie muszę chyba kogo przekonywać jak ważne są rozmowy rodziców z dziećmi ani też wymieniać ich licznych funkcji. Jednocześnie wydaje mi się, że niemal każdy z nas przynajmniej od czasu do czasu ma problemy ze sprawną komunikacją. Czasami to nasza osobowość bywa problemem, innym razem odmienne oczekiwania, jeszcze innym obawa przed otwarciem się lub oceną. Zapis rozmów przeprowadzonych przez psycholog Hannę Hamer ze swoją dorosłą i niezależną od niej córką są potwierdzeniem tego, że błędów w komunikacji z dziećmi nie da się uniknąć, nawet wtedy gdy jest się specjalistą od spraw wychowania.

Matka i córka podejmują wiele tematów bardzo istotnych z punktu widzenia obu stron. Najbardziej uderza to w jak odmienny od naszych intencji sposób postrzegają nas dzieci i młodzież i jak to wpływa na wzajemne stosunki. Dopiero szczera rozmowa z dorosłą córką uświadamia matce, jak często jej intencje były niewłaściwie rozumiane, a ona sama zbyt często narzucała swoją wolę wykorzystując do tego ekstrawertyczną osobowość i dominując introwertyczną dziewczynę.

Jednak obopólne stosunki matki i córki to tylko jeden z wątków rozmów. Te dotyczą znacznie szerszej tematyki: od zagrożeń czyhających na młodego człowieka, poprzez zakres ludzkiej tolerancji, dużo miejsca poświęca się także miłości, przyjaźni, zmaganiom z chorobą, wykluczeniu społecznemu oraz roli rodziny w życiu człowieka.

Podobało mi się, że rozmowa obu pań nie była przesycona żargonem psychologów, chociaż dość często rozmówczynie powoływały się na źródła. Dobrym pomysłem jest również przytaczanie przykładów dotyczących znajomych osób – nieważne czy prawdziwych czy zmyślonych, ważne jest, że te przykłady dobrze obrazowały omawiany problem, czy to komunikacyjny, czy innego rodzaju.

Przeczytałam całą książkę z dużym zainteresowaniem i trochę z sentymentem. Hanna Hamer jest autorką wielu książek, które pomogły mi na początku mojej pracy w LO. Czytając tę pozycję zastanawiałam się, co z tego mogłabym wykorzystać w pracy, a co może przydać się w domu. Na końcu podano również bibliografię podzieloną na działy tematyczne. Łatwo z niej korzystać szukając książek o interesującym nas problemie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *